wz

Hoslovický skanzen

AKCE 2012:

Velikonoce na Podlesí:

30.3. - 1.4. 2012

Tradiční velikonoční akcí, Velikonoce na Podlesí, zahájí Muzeum středního Pootaví sezónu ve Středověkém vodním mlýně v Hoslovicích. Na programu budou ukázky řemesel, jako je pletení pomlázek, košíků a ošatek, ukázky různých technik zdobení vajíček (obháčkování, vosková relifní technika, drátkování, perforování apod.). Dále se budou péci jidášci, drobné velikonoční kynuté pečivo (pátek), chleba, houstičky, česnekové placky (sobota) a také se bude připravovat pučálka, tradiční velikonoční pokrm (neděle, plus ochutnávka chleba ze soboty). Pro děti jsou připraveny tradiční hry, káča, chůdy, házení míčků atd. K poslechu a dobré náladě zahraje muzika. Sobotního programu se zúčastní i partneři z Freilichtmusea ve Finsterau (sobota), kteří s sebou přivezou i bavorského košíkáře. Akce se opět uskuteční v rámci projektu „Společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese“ podpořeného z prostředků programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013.

Otevření nové budovy informačního centra:

28. 4. 2012

Zpracování mléka a vlny:

19. 5. 2012

Klepač podlesí:

16. 6. 2012

Dětský den v Hoslovicích:

14. 7. 2012

Pečení českého chleba:

15. 7. 2012

Dožínky na mlýně:

11. - 12. 8. 2012

Rybí trh – české speciality a pečení chleba:

9. 9. 2012

Domácnost paní mlynářky:

22. - 23. 9. 2012

Zpracování dřeva:

6. 10. 2012

Ukončení sezóny:

28. 10. 2012

FOTOGALERIE:

ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2011

VELIKONOCE NA PODLESÍ

HOSLOVICKÝ SKANZEN SLAVNOSTNĚ OTEVŘEN

HOSLOVICKÝ SKANZEN PŘED OPRAVOU

HOSLOVICKÝ SKANZEN PO OPRAVĚ

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

ČLÁNKY:

Středověký mlýn rozjel sezonu

Hoslovický mlýn by mohl začít mlít

Starý mlynář uronil nad hoslovickým mlýnem slzu dojetí

Slavnostní ukončení sezóny v Hoslovickém skanzenu

Mlýn bude otevřen na jaře

Rozhovor s ředitelem muzea Středního Pootaví

Unikátní mlýn skončil svou dlouhou pouť za vzkříšením

Do Hoslovic bude kvůli mlýnu zákaz vjezdu

 

Návštěvní řád - Areál vodního mlýna Hoslovice

1. Návštěvní doba:

Duben, květen, září: Úterý- Pátek: 13,00- 16,00; Sobota, Neděle: 10,00- 16,00

Červen- srpen: Úterý- Pátek: 13,00- 17,00;  Sobota, Neděle: 10,00-17,00

Poslední návštěvníci budou vpuštěni do areálu 30 minut před koncem návštěvní doby.

2. Vstupné:

Základní vstupné: dospělí: 20,- Kč;  děti od 6 do 15 let: 10,- Kč

Slevy: Studenti ve věku 15 až 26 let a osoby se zdravotním postižením po předložení průkazu, držitelé průkazů EURO a Jihočeské výletní karty: 10,- Kč

Vstupné zdarma: Děti do 6 let, osoby starší 70 let po předložení dokladu, členové Asociace muzeí a galerií  ČR, KPVU, Unie výtvarných umělců, Svaz muzeí na Slovensku, zaměstnanci Národního památkového ústavu, členové ICOM a obdobných zahraničních asociací muzeí a galerií (po předložení průkazu).

3. Návštěvník je povinen dodržovat tyto zásady:

    Ve zvlněné krajině šumavského Podlesí, přibližně 17 kilometrů od Strakonic směrem jihozápadním, se rozkládá obec Hoslovice. V její spodní části u potoka stojí tři stavby, jejichž návštěva jakoby nás přenesla do dob dávno minulých. Areál unikátního hoslovického mlýna tvoří původní mlýnice s obytnou částí, chlévy s kolnou a stodola, všechny kryté došky, roubené či zděné ze smíšeného zdiva. Patří k němu také rybníček s náhonem, sad a louky.

Obytný dům s mlýnicí je rozložité patrové stavení téměř čtvercového půdorysu o rozměrech asi 12 x 16 metrů. Široká valbová střecha je krytá došky. Obvodové konstrukce jsou zděné kamenné, obytná část , patrové komory a šalanda sroubeny z mírně přitesaných trámů. Stropy jsou povalové, v mlýnici je strop ze širokých fošen. Ze vstupní síně je přístup do čtyř prostor. Černá kuchyně je přizpůsobena otopnému systému se sporákem, který s pecí vévodí sousední světnici, v níž se dochovalo vybavení z 20. let minulého století a dřevěná podlaha ze širokých prken. Další skladový prostor (lednice) má povalový strop a podlahu z udusané hlíny. Mlýnice v levé části se zachovala se vším pomocným vybavením a používaným nářadím. Významné a unikátní je, že je zde k vidění jednoduché české složení s jedním mlýnským kamenem, násypkou a ostatními potřebnými součástmi.

Dvůr areálu mlýna uzavírá vedle brány obdélná zděná kamenná budova chlévů se sedlovou střechou krytou došky. Prostor chléva je sklenut třemi poli pruské placky do pasů. Na chlév navazuje kolna pro vozy a zemědělské stroje a nářadí. Podstřeší bylo využíváno jako seník. Ke střední části dvorního průčelí chlévů jsou přistavěny ojedinělé roubené prasečí chlívky.

Za mlýnem na svahu stojí průjezdná stodola obdélného půdorysu o rozměrech 17 x 6 metrů. Sedlová střecha s bedněnými štíty je opět krytá došky. Obvodové konstrukce jsou částečně kamenné a částečně roubené, za stodolou se dochovala konstrukce žentouru s upraveným pozemkem.

Mlýn byl poháněn vodou, přiváděnou vantroky z malého rybníka. Toto zachovalé vodní dílo zajišťované příkrým náspem a hrází se nachází bezprostředně nad budovou mlýna. Náhon je asi 150 metrů dlouhý a začíná nad malým jezem u potoka.

Vzhledem ke středověkému původu vsi Hoslovice (podle písemných zmínek již existovala v roce 1352) mlýn v místě stával již v této době. První písemně doložená zpráva je z Berní ruly z roku 1654. V ní je uvedeno, že zde byl „mlýn o jednom kole a 16 strychů pole" a osedlým byl Tomáš Mlynář. Tuto dataci potvrzuje dendrochronologický průzkum. Stromy, použité v konstrukci stropu sýpky, byly pokáceny v letech 1568 až 1569. Je tedy nepochybné, že mlýn stával v tomto místě již před více než čtyřmi sty lety.

Zmínka o mlýnu o jednom kole se objevuje později ještě v Tereziánském katastru z roku 1748 a ve sčítání lidu v roce 1905. Mlýn byl stále v provozu. Vlastníci, bratři Harantovi, ještě koncem 70. let osadili nový hřídel mlýnského kola a s mletím končili asi před dvaceti lety.
 

Výjimečný byl způsob života posledních vlastníků, kteří se od padesátých let izolovali od společnosti. Odmítli veškerý technický pokrok, proto poslední dochovanou technickou úpravou je žentour, poháněný voly, za stodolou. V areálu zakonzervovali tradiční venkovský způsob života - není zavedena elektřina, chybí sociální zařízení, obytné místnosti tvoří malou část budovy. Díky tomu je mlýn včetně dalších staveb a pozemků v autentickém stavu tak, jak jej znali obyvatelé Hoslovic a okolí po staletí.

Záměrem strakonického muzea je jeho celková obnova a uvedení mlýna do provozu, včetně revitalizace rybníka a mlýnského náhonu. Vzhledem k přilehlým pozemkům počítáme i s umístěním drobného hospodářského zvířectva.

Areál s dobovým autentickým zařízením bude tak vhodný pro ukázky tradičních řemesel, zemědělské výroby a místního zvykosloví (masopust, velikonoční obchůzky, posvícení, Vánoce).
Obec Hoslovice je členem Sdružení obcí šumavského Podlesí a s ostatními obcemi je cílem turistů. Láká je nejen celé předhůří Šumavy s roztroušenými vesnicemi, ale postupně zde začínají nalézat odpovídající ubytování a občerstvení. Přímo v obci existují možnosti ubytování v soukromých penzionech, do deseti kilometrů jsou vzdálené další ubytovací a stravovací kapacity (Čestice, Vacov, Volyně, Katovice). Uvedené sdružení obcí připravuje přestavbu školy v Dřešínku (asi 4 km vzdálený) na turistickou ubytovnu a podél areálu mlýna může být vedena cyklostezka do Čestic.

Turisté, pohybující se v okolí hoslovického mlýna, navštěvují již v současné době několik velmi cenných kulturních památek. Sdružení obcí počítá s větší propagací například kostela a areálu staveb Kalvárie v Česticích, dvou kostelů a tvrze v Dobrši, zámeckých areálů v Tažovicích a Němčicích či středověké tvrze v Doubravici u Čestic. Ve Volenicích (asi 10 km) otevře pravděpodobně v příštím roce obecní úřad v bývalé zemědělské usedlosti Muzeum selského statku. Dva podnikatelé v Hoslovicích a nedalekém Hodějově se věnují ekologickému zemědělství, nabízejí vyjížďky na koních a další atrakce pro turisty.
Obec Hoslovice leží téměř v centru šumavského Podlesí a areál mlýna by se mohl stát přirozeným centrem, kolem něhož by se pohybovala většina návštěvníků regionu.

Vzhledem k tomu, že Jihočeský kraj jako jediný v ČR nemá svůj historický skanzen, je to jedinečná příležitost k jeho založení.
 

5.4.2008 byl Hoslovický skanzen slavnostně otevřen 

                                                                 

ZPĚT

www.muzeum.strakonice.cz